Skyldner


Noen ganger går det så langt at regninger går til inkasso. Årsakene kan vare forskjellige. Det viser seg at nesten halvparten av alle inkassosaker går til unge mennesker i etableringsfasen. Noen vil føle det som et nederlag å måtte innrømme sine betalingsproblemer, men de aller fleste du skylder penger vil ha erfaring fra lignende situasjoner. De vil også sette stor pris på at du tar kontakt. Da forstår de nemlig at du tar situasjonen på alvor, og at det er din intensjon å betale ned det du skylder. Har du fått et inkassokrav du ikke helt vet hvordan du skal takle, finnes det flere grep du kan ta:

1. Få oversikt

2. Ta kontakt

3. Er kravet galt?

4. Har du ikke fått inkassovarsel?

5. Er gebyrene for høye?

6. Har barna fått inkassovarsel?

7. Dårlig behandlet?

8. Forliksrådet?

9. Får du dom imot deg?

10. Unngå betalingsanmerkning!

Om ossCordo er en fullservice inkassospesialist, som dekker alle former for inkassobehov. Hos oss er hver kunde betydningsfull.
Cordo tilbyr kvalitetstjenester, som gjør kredittadministrasjonen enkel for oppdragsgiver. Gjennom faglig dyktige medarbeidere og markedets beste systemer, kan vi tilby tjenester som er effektive og økonomisk lønnsomme for våre oppdragsgivere.
Cordo AS sin styrke er vår holdning til skylnder og kunde. Vi vet at enhver inkassosak har sin historie og sitt språk.
Vår oppgave er å finne beste løsning for alle parter.

Vi ser det som vår oppgave å gi oppdragsgivers kunder god behandling, slik at oppdragsgivers markedsmessige situasjon og gjenkjøp blir sikret. For de fleste oppdragsgivere, så kan det oppleves som ressurskrevene å følge opp kunder med ubetalte krav. Vår jobb er BÅDE å inndrive kravene, men også å ta godt vare på kundene og deres relasjon til oppdragsgiver.
Vår målsetting er at vi sammen med våre kunder kan utvikle en god kredittpolitikk med rutiner for kredittoppfølging og inkasso, for å minimalisere tap og optimalisere likviditet og gjenvinning.© Copyright 2016 Cordo AS. Alle rettigheter reservert av DigiPoint Solution AS